Jaké jsou typické ruční signály pro psy? [11 Základní psí tréninkové ruční signály]

Tato publikování může zahrnovat přidružené odkazy. Můžeme vydělat peníze nebo produkty z podnikání diskutované v tomto příspěvku.
Můžete se ptát, proč byste měli instruovat psí trénink ručních signálů vůbec. Je to platný problém, na který jsem se také před mnoha lety zeptal.
Když byl Linus štěněm, naučili jsme ho signály rukou spolu s verbálními příkazy.
V té době nám náš fitness instruktor poskytl dva obrovské důvody pro využití signálů rukou s našimi psy.
Číslo 1: Vaši psi mohou z dálky mnohem lépe reagovat.
Číslo 2: Pokud váš pes neslyší, může stále reagovat na vaše signály rukou (a naopak na slovní příkazy, pokud váš psí oslepne).
Více důvodů, proč byste měli instruovat své psí signály rukou níže.

Kromě hlasových příkazů existuje řada důvodů pro signály mentorů na ruce. Stejně tak to může výrazně zvýšit život vašeho psa.
Psi opravdu nerozumí slovům, která používáme. chápou však zvuky, což je přesně to, jak objevují verbální narážky.
Důvody k výuce signálů rukou vašemu psovi
Zde je několik důvodů, proč byste měli instruovat své psí signály rukou:

Výuka signálů rukou vašemu psímu může zvýšit jeho obecné zaměření na vás. Zjistí, že si můžete prohlédnout vaše podněty.
Rovněž je to užitečné v hlučném prostředí, ve kterém nemusí být schopen slyšet slovní narážku.
A v některých případech psi skončili hluchými. K interakci s nimi jsou tedy vyžadovány signály rukou. Jedna z mých shelties, Amber, skončila hluchá, když jí bylo asi 13 let. Opravdu to pomohlo, že pochopila signály rukou. Mohl bych se s ní dokonce spolehnout, když byla mimo vodítko, protože odpověděla na můj signál ruky, aby přišla. A když jsem jí zavolal z nočník v noci, nevzbudil jsem sousedy. Ona mě znepokojovala poté, co jsem ji přišel s ručním signálem.
Mít své psí zaměření na signály rukou může také naostřit jeho mysl. Čím mnohem více psů se učí, tím lépe. stejně jako se nebudou nudit.
Veškerý pozitivní trénink také zvyšuje pouto mezi vámi i vaším psem.
Také, pokud chcete bojovat v pokročilých soutěžích poslušnosti, váš psí bude vyžadovat objevování signálů rukou.
Tvrdím s několika svými psy. Všechny však instruduji signály rukou.
Pro psy je přirozené zkontrolovat naši řeč těla. Stejně jako pokud jsme v našich vizuálních narážkách konzistentní, objeví je. Italská výzkumná studie zjistila, že psi reagovali na ruční signály s přesností 99 procent, zatímco reagovali na verbální příkazy s přesností pouze 82 %. I když byly podávány protichůdné slovní i vizuální signály, psi správně reagovali na vizuální narážku 70 procent času. Výzkumná studie byla provedena na 10 zlatých i 15 laboratořích – vysoce trénovaných psech.

Takže to opravdu stojí za čas a také úsilí o poučení vizuálních podnětů našim psům.

Tipy pro mentora psí trénink ručních signálů
Je nejlepší, pokud psi rozumí jak slovním narážkám, tak i signálům rukou. Nikdy nepochopíte, kdy jsou buď k dispozici po ruce.
Tip pro-Trainer: Při tréninku vždy označte návyky, které si přejete „ano!“ nebo kliknutí, které se okamžitě vyhovuje léčbou. Připravte si odměnu. Za odměnu chcete mít malé, hrázové pochoutky, které jsou připraveny vaše psí hodnoty. Doporučujeme bláznivé psí trénovat mě.

Samozřejmě, když jste prvním mentorem ručních signálů, instrujte slovní narážky individuálně, aby se zajistilo, že váš psů není zmatený.
Pokud váš pes již rozumí slovnímu narážce příkazu, můžete jej spárovat s vizuálním narážkou, když mentorujete svůj psí signál ruky.
Za předpokladu, že váš pes rozumí slovnímu narážce, využijte to i ruční signalizaci prvních několika opakování. Chvála a také zacházejte po každém opakování, že je váš pes správný. Pak proveďte několik opakování pouze s ručním signálem, abyste zjistili, zda signál skutečně pochopí.
Pokud je zmatený, udělejte opět slovní i vizuální narážku na relaci nebo dvě před přechodem na signál ruky.
Poté, co váš pes rozumí oběma, můžete dělat jednotlivě nebo společně. Pokud váš pes již dobře rozumí hlasovému příkazu, můžete jej spárovat se signálem rukou.
11 Typické signály rukou
Úplně prvním příkazem poslušnosti, které by všichni psi měli objevit, je věnovat pozornost. Je to základ všeho jiného, ​​co instruujeme naše psy.

Dokud budete v souladu s signálem rukou, bude fungovat jakýkoli typ typu, který psí může rychle vidět.
Byly vyvinuty některé běžné. stejně jako dobře fungují od narážkynullnull